Bestyrelsen Præsentation

Lone Nedergaard

Tlf. 4088 3535
Mail: lone-nedergaard@hotmail.com

Formand

 • Leje af - og kontakt til svømmehallen i samarbejde med næstformand og kasserer
 • Håndtering af klager, der bliver sendt til klubben
 • Indkøb og vedligeholdelse af mærkebeholdning fra Dansk Svømmeunion

Vagn Rasmussen

Næstformand

 • Leje af - og kontakt til svømmehallen i samarbejde med formand og kasserer
 • Foreningsservice, DGI-Kurser for trænere/officials og bestyrelse

Bjarne Nielsen

Mail: bsk-kasserer@hotmail.com

Kasserer

 • Varetagelse af klubbens økonomi, regninger, godtgørelser mv.

Birgitte Møller Andersen

Mail: bogensesvoemmeklub@hotmail.com

Medlemsadministrator

 • Medlemsadministration
 • Hjemmeside og Facebookside

Signe Malig Hansen

Sekretær

 • Referater ved bestyrelsesmøder
Casper Nedergaard

Bestyrelsesmedlem

 • Tovholder på sponsor-svømning og klubmesterskaber
 • Tovholder for konkurrencesvømmernes deltagelse i LM og stævner
Bent Nedergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem

 • Indkøb af rekvisitter
 • Indkøb af trænertøj