Velkommen til Bogense Svømmeklub

Bogense Svømmeklub indkalder hermed til den årlige generalforsamling:

Tirsdag, den 28. februar 2023, kl. 19.00 

i Medborgerhuset, Gyldenstensvej 24, 5400 Bogense 

 

Generalforsamlingen foregår ifølge vedtægterne.

 

Dagsorden i henhold til § 11. i vedtægter
 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:


 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. a. Valg af bestyrelse i henhold til § 5.
     b. Valg af suppleanter.
     c. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 6. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  
Efter generalforsamlingen er Svømmeklubben vært med et stykke brød, derfor er tilmelding nødvendig

 

Tilmelding På mail til:
Bogensesvoemmeklub@hotmail.com
 senest d 24.2.2023

*****

HUSK! Vi holder vinterferie i uge 7

*****

Vi kan anbefale, at I henter flg. app ned på jeres telefon:

På den app kan I se jeres tilmeldinger og melde afbud, hvis I ikke kan komme til svømning. 
Det er ikke et krav at melde afbud - vi underviser dem, der kommer ??Venlig hilsen
Bestyrelsen i Bogense Svømmeklub

 

Vi svømmer i Bogense Svømmehal, som ligger skråt overfor Meny og ved siden af Strandcamping på Vestre Engvej midt i Bogense!


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram