Bestyrelsesformand
Lone Nedergaard
Præsentation
 •  Leje af - og kontakt til svømmehallen i samarbejde med kasserer
 • Foreningsservice DGI- Kurser for trænere/officials og bestyrelse.
 • Håndterer klager, der bliver sendt til klubben
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Bent Hansen
Præsentation
 • Indkøb af rekvisitter, trænertøj mv. 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Bjarne Nielsen
Præsentation
 
 • Tager sig af klubbens økonomi, regninger, mv.
Se hele beskrivelsen
Medlemsadministrator
Birgitte Møller Andersen
Præsentation
 
 • Står for medlemadministrationen og sørger for at hjemmeside og facebookside holdes ajour. 
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Signe Malig Hansen
Præsentation
 • Skriver referater ved bestyrelsesmøder
 • Sørger for, at trænere/ hjælpetrænere informeres om nyt fra bestyrelsen. 
 • Instruktører kan kontakte Signe, hvis de gerne vil have emner taget op i bestyrelsen
 • PR ansvarlig
 • Tovholder for julefester
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Casper Nedergaard
Præsentation
 • Tovholder på sponser-svømning og klubmesterskab
 • Tovholder for konkurrencesvømmernes deltagelse i LM og stævner

Se hele beskrivelsen
Erik Walsted-Rasmussen
Præsentation
 • Mad ved arrangementer
 • Indkøb og vedligeholdelse af mærke-beholdning fra Dansk Svømmeunion
 • Fælles arrangementer for trænere/bestyrelse/officials
Se hele beskrivelsen
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram