Velkommen til Bogense Svømmeklub

Generalforsamling i Bogense Svømmeklub
Vi afholder generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 kl 19.30 på Bogense Skole.
Eventuelle forslag skal sendes til formanden senest en uge før generalforsamlingen.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
§11
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretninger
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. a. Valg af bestyrelse i henhold til §5
    b. Valg af suppleanter
    c. Valg af revisorer og revisorsuppleant
6. Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen byder svømmeklubben på smørrebrød, og tilmelding er derfor nødvendig på mail til formanden: slettemose11@gmail.com.
 
Ses vi?
 
Mvh Bogense Svømmeklub
 Bestyrelsen 
 

Babysvømning
GODT NYT - Nu har vi endelig fået mulighed for at sætte et nyt babyhold i søen (varmtvandsbassinet)!
Søsser Gadegaard er vores nye baby-træner på Babysvømning, hold 16, tirsdag kl. 18.00  18.30. Holdet starter tirsdag den 21. januar 2020.
 
Tilmelding foregår via vores hjemmeside, fanen "Holdtilmelding". 
 
 
Mange hilsner fra
Bogense Svømmeklub 
 
 
 
Husk, vi svømmer i Bogense Svømmehal,

som ligger skråt overfor Meny og ved siden af Strandcamping på Vestre Engvej midt i Bogense!